Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Diskriminacija

Kaj je diskriminacija?
Neenako obravnavanje, ki nima upravičenega razloga: ljudje so obravnavani slabše od drugih (ki take osebne okoliščine nimajo) le zaradi določene osebne okoliščine (npr. spol, starost, rasa, etnično poreklo, invalidnost, spolna usmerjenost, versko prepričanje…).
Sporno ravnanje jih ovira ali prikrajšuje za različne pravice ter vsakodnevne priložnosti.
Ima lahko tako naravo dejanj (odločitev ipd.) kot tudi opustitev (neukrepanje, spregleda se nekoga glede ugodnosti…).

Zakaj sta diskriminacija in molk o njej škodljiva?
Ker ovira, otežuje in izključuje številne ljudi pri učinkovitem uživanju njihovih najrazličnejših pravic in interesov, pri njihovih vsakdanjih dejavnostih in življenjskih priložnostih. To ima številne zelo hude posledice, tako psihološke, zdravstvene kot tudi povsem materialne, pogosto pa močno bremeni tudi njihove družinske člane.

Diskriminacija tudi kršitelje, npr. podjetja in institucije ter širšo družbo prikrajšuje za številne koristi, saj v njih hromi ustvarjalnost, konkurenčnost in zaradi neizkoriščenosti vseh človeških potencialov zmanjšuje uspešnost in zavrača razvojne priložnosti. Pomeni stalno grožnjo družbeni povezanosti in lahko ustvarja resne konflikte. Torej ni le problem posameznih odrinjenih skupin, ampak je skupen družbeni problem.

Diskriminacija je socialno zlo, ki najpogosteje deluje na povsem nezavedni ravni zaradi učinka zakoreninjenih stereotipov in predsodkov. Zato se je premalo zavedamo.

Vsaj tako škodljivo pa je, če se je sicer zavedamo, pa kljub temu napravimo le malo ali sploh nič, da bi se stanje izboljšalo: da bi Slovenija postala bolj vključujoča in pravičnejša družba. To je namreč naša skupna družbena odgovornost.

Vaše ukrepanje tukaj in zdaj lahko prepreči, da bi se kršitve zgodile še komu, tudi vam samim.  

VLOŽITE POBUDO ZAGOVORNIKU!