Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Notranji pritožbeni postopki

Problem najprej skušajte rešiti znotraj ustanove, podjetja - tam kjer so vam bile pravice neposredno kršene. Tudi če v postopku niste uspešni, je to koristno zaradi zagotavljanja dokazil pri nadaljnjem ukrepanju v drugih postopkih.

Kadar uporabite takšne poti, pazite, da ne zamudite rokov za vlaganje drugih pravnih sredstev!

OPOZORILO: Vaše pritožbe naj bodo vselej pisne (knjiga pritožb, pisna pritožba nadrejenemu)! Priporočam še, da si vselej shranite kopije pritožb in dokazila o tem, kdaj ste jih uporabili. Vztrajajte pri pisnem odgovoru!