Pobuda zagovorniku

Zagovornik obravnava vaše pobude oz. pritožbe s primeri domnevne diskriminacije.

Izdaja pravno neobvezujoča mnenja o tem, ali ste v določeni situaciji diskriminirani (neenako obravnavani zaradi osebnih okoliščin). Hkrati v mnenju priporoči kršitelju , kako odpraviti kršitev, njene razloge in njene posledice.

Postopek pred Zagovornikom je brezplačen ter zaupen.

Prijava na e-poštno listo

Če želite prejemati novosti preko elektronske pošte vnesite svoje podatke v spodnjo formo.

Ali ste že imeli težave z diskriminacijo?

 

Svetovanje za preprečevanje diskriminacije

Informacije za podjetja, delodajalce, ponudnike storitev, organe oblasti

Zakonodaja predpisi in priporočila


Spletno stran je sofinancirala Evropska komisija.

Izid postopka

Postopek se praviloma zaključi s pisnim mnenjem, v katerem zagovornik navede svoje ugotovitve, opozori na ugotovljene nepravilnosti in kršitelju priporoči, kako naj se odpravijo. Zagovornik lahko postavi rok, v katerem ga mora kršitelj obvestiti o uvedenih ukrepih za odpravo nepravilnosti.

Če kršitelj zagovornikovo mnenje upošteva, na tak način dobite svoje moralno zadoščenje, nekatere posledice kršitve se skuša odpraviti, postopek pa se zaključi. To sicer ne pomeni, da svojih pravic ne morete uveljavljati še v drugih (npr. sodnih) postopkih.

Če pa kršitelj mnenja ne upošteva, s svojim ravnanjem vztraja pri diskriminaciji, ali ne odgovarja na zagovornikove pozive, zagovornik zadevo praviloma posreduje v obravnavo pristojni inšpekciji (npr. delovni, tržni, socialni inšpekciji ...), ki lahko zoper kršitelja uvede postopek o prekršku in izreče globo. Če oceni, da so podani znaki kakega kaznivega dejanja, je zagovornik zadevo dolžan odstopiti organom pregona (policija, tožilstvo).

V posebej utemeljenih primerih, zlasti, če oceni, da gre za t.i. strateški, npr. za razvoj prakse splošno pomemben primer, vam lahko pomaga tudi pri uveljavljanju pravic v drugih postopkih s pravnimi sredstvi.


Zanima me, kaj se dogaja z vami!
Če utegnete, vas prosim, da mi poročate o napredku v zadevi tudi po zaključku obravnave, o morebitni uporabi drugih pravnih sredstev, o spremembi prakse ipd.